• PolishPL
 • GermanDE-CH-AT
 • slajder dubaj cologne
 • slajder meble new
 • slajder due new
 • slide piwniczka new
 • london slajder
 • We were in Dubai, Cologne and Stockholm
 • Premium collection
 • All about DUE
 • Wine cellar in the bunker
 • London's Impressions

Projekt

loga UE


Firma DUE realizuje projekt pn: „Podniesienie konkurencyjności firmy DUE poprzez realizację pakietu działań promujących markę produktową DUE.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Przedmiotem projektu jest realizacja pakietu działań promujących markę produktową DUE, prowadzących do rozpoczęcia działalności handlowej w branży meblarskiej i designie na rynkach międzynarodowych. Prezentowany projekt, zasadzać się będzie na pakiecie działań powiązanych, które wynikają z przyjętej strategii działalności międzynarodowej firmy DUE, których istotą będzie uczestnictwo w imprezach targowych w wybranych krajach.

 

Działania w ramach strategii można podzielić na:

I.Działania promocyjno-informacyjne w ramach projektu.

II.Szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia działalności firmy na rynku perspektywicznym USA.

II.Doradztwo w zakresie przygotowania strategii wejścia z ofertą produktową na rynek perspektywiczny USA, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach.

IV.Uczestnictwo w imprezach targowo-wystawienniczych w wybranych krajach.

V.Uczestnictwo w misji gospodarczej na terenie rynku perspektywicznego USA.

 

Jest to optymalny pakiet działań, który przyczyni się do osiągnięcia zamierzonych efektów w postaci:

A.Pozyskania min. 10 odbiorców biznesowych posiadających możliwości sprzedaży do klientów zarówno biznesowych, jak i prywatnych.

B. Zbudowania kanału zbytu w ramach którego funkcjonują sklepy tradycyjne specjalizujące się w sprzedaży mebli ekskluzywnych.

C. Pozyskani odbiorcy będą zamawiać produkty ciągle, a nie jednorazowo.

D. Rozpoczęcie sprzedaży produktów pod marką DUE na rynkach międzynarodowych. E. Wzrost przychodów firmy z działalności eksportowej do minimum 500 tys. złotych do 2 lat od zakończenia realizacji projektu.

 

Celem projektu jest pozyskanie min.10 nowych odbiorców na rynkach międzynarodowych, co zdyskontuje się znacznym wzrostem sprzedaży o charakterze restytucyjnym.

 

Cele szczegółowe:

1.Pozyskanie min.10 odbiorców biznesowych posiadających możliwości sprzedaży do klientów biznesowych i prywatnych.

2.Zbudowanie kanału zbytu w ramach którego funkcjonują sklepy tradycyjne specjalizujące się w sprzedaży mebli ekskluzywnych.

3.Pozyskani odbiorcy będą zamawiać produkty ciągle, a nie jednorazowo.

4.Rozpoczęcie sprzedaży produktów pod marką DUE na rynkach międzynarodowych.

5.Wzrost przychodów firmy z działalności eksportowej do min. 500 tys.zł. do 2 lat od zakończenia projekt. Jako cel nadrzędny firma traktuje ekspansję rynkową i walkę o nowych odbiorców na rynkach międzynar.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 930 472.00zł

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 853 100.00zł

Dofinansowanie w wysokości 85% z Funduszy Europejskich wynosi 725 135 zł.

 

About us

We are a Polish company designing and manufacturing furniture of barrels and old wood. We make a good team open to innovation, art and people...

More

Orders

Orders can be placed by e-mail and telephone. They are executed in accordance with individual requirements of our customers (size, colour)...

More

Inspirations

Inspirations are collections associated with furniture made of old wood. We present various designs with the elements of old wood...

More

Contact

DUE
street: Łącznik 12 h
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 547 37 72
pn-pt: 7.30-15.30
office@design-due.com